România

România este patria viselor noastre de șobolani patriotici
care-și lipesc pe frunți steaguri și glorii canceroase.
O patrie exagerat de frumoasă,
înlocuită de tot felul de canale muribunde
prin care se scurg într-una rezidurile unor victorii
inventate doar ca să fim siguri că ne deosebim de ceilalți.

România este ea însăși un steag cu o istorie împăiată,
străvezie și complet lipsită de îndoieli
numai bună de expus în viciosul muzeu
al falselor noastre nemuriri și memorii.
Sângerimea ei e atât de intensă
încât ai fi tentat să crezi că ea există ca patrie
doar între granițele unei limbi ce poate descrie
orice beznă și orice înțeles până dincolo de perfecțiunea rostirii.

România e o întindere de jurăminte și steme
locuită de gladiatori exagerat de iscusiți
cărora li s-au dat o vorbire pentru a nu-și uita
deprinderile, jumătățile de măsură și priceperea.
Propriile ei sloganuri au izgonit-o
până și din cimitirul inutil și atât de vesel
al unor strămoși derizorii
invocați mereu și mereu de viermii absurzi ai prezentului.

Rătăcesc pe străzile unei Românii
populată cu zei orbi și ridicoli.
Lacrimi aride îneacă
stepele de umbră ale timpului meu.

Aici sunt toate marile și uitatele secătuiri ale trecutului,
toate vinovățiile falselor noastre totemuri.

Ah, mă doare carnea pe care România
o crește pe oasele și pe spinările fiilor mei
când de-abia încep să deprindă mirosurile vieții,
cuvintele pe care vor fi siliți să le rostească
în urechile unor iubite de silicon smălțuit
numai ca să-și ascundă singurătățile și tristețile.

Mă dor umbrele bătrânilor mei
neînțelese de nici o uitare și de nici o tăcere.

Mă doare amintirea unei Românii
ce nu s-a născut încă
și nici nu se va naște vreodată,
România în care ar fi putut să se trezească
acea patrie pe care visul meu de proscris
o plânge în pribegiile și mâhnirile rătăcirilor sale.

Până și cuvântul acesta, România, mă doare
căci în el hohotesc doar bolnavele noastre steaguri,
neîmplinitele veacuri
ce-și latră într-una
mult prea bolnavii, netulburații noștri lauri.


Be the first to comment “România”